2019. IX. 19.

Egy aláírást a nemzetért!

Meghívó a Nemzeti régiók gálaestjére

A Székely Nemzeti Tanács 2019. szeptember 29-én megszervezi a Nemzeti régiók gálaestjét Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotában, este 7 órai kezdettel, azzal a szándékkal, hogy népszerűsítse az európai polgári kezdeményezését.

Eltelt a rendelkezésünkre álló egy esztendőnek az egyharmada, miközben mindössze húszezer aláírást tudtunk összegyűjteni. Székelyföldről, Erdélyből 4500-at. Meggyőződésünk, hogy Marosvásárhely magyar közössége egyedül ez utóbbi számnak a tízszeresét is teljesíteni tudja, ám ennek az a feltétele, hogy a kérdés előtérben legyen. Az írott és elektronikus sajtó támogatására is számítunk a jövőben, hiszen nagyon nagy szerepet játszhatnak az aláírásgyűjtés népszerűsítésében.

Maga a gálaest alkalom, hogy előtte és utána a közönség tagjai papíron is aláírják, de alkalom arra is, hogy a jeles fellépő művészek egy szélesebb közvélemény figyelmét irányítsák egy kihívásra, amelyre jó feleletet kell adnunk. A Magyar Hírlapnak adott interjújában Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója egy kérdéssel buzdított a kezdeményezés támogatására: „Csak az a kérdés, ráérünk-e egy aláírásra a nemzetért?” A fent említett kihívásra és Csóti György kérdésére egy a felelet: van időnk egy aláírásra a nemzetért.

Ennél többre is, hiszen akkor válik könnyen és gyorsan sikeressé a kezdeményezés, ha azok, akik aláírták, továbbadják a tapasztalatukat még két embernek. Hat nap alatt el lehet érni az online támogatók számában a 300 000-et. Ha akarjuk!

Minden érdeklődőt várunk, és nem csak marosvásárhelyieket, jöjjenek el, örüljünk együtt a gálaest élményének, és vigyük haza annak üzenetét!

Marosvásárhely, Izsák Balázs
2019. szeptember 19.
a Székely Nemzeti Tanács elnöke

2019. IX. 11.

Közös a feladatunk, közös a felelősségünk!

A nemzeti régiók polgári kezdeményezés bejegyzésétől számított négy hónap, a digitális aláírásgyűjtés elindításától három hónap telt el. A Székely Nemzeti Tanács eddig húszezer aláírást gyűjtött össze. Ez a szám elég a gondolat európai megalapozásához, elég ahhoz, hogy a kezdeményezés tartalma széles körben ismertté váljon, de kevés a kezdeményezés sikeréhez. A rendelkezésünkre álló egy évből eltelt annak egyharmada.

Az egymillió aláírást most már nyolc hónap alatt kell összegyűjteni!

Bizakodásra ad okot, hogy számos olyan szövetség, tömörülés, amelynek az Európai Unió minden országában vannak szervezetei, elkötelezte magát a kezdeményezés sikere mellett, és erre vonatkozó egyhangú határozatot fogadott el. Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN), az Európai Szabad Szövetség (EFA), a Nyugat Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) megbízható partnerek, de hasonlóan megbízható partnerünk a Rákóczi Szövetség, amelynek közgyűlése szintén egyhangú szavazással döntött a kezdeményezés támogatásáról.

Romániában, Erdélyben, Székelyföldön kiemelten fontos az erdélyi magyar pártok és szervezetek partnersége: a Romániai Magyar Demokrata Szövetségé, az Erdélyi Magyar Néppárté és a Magyar Polgári Párté és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsé. Van egy közös feladatunk, de közös a felelősségünk is!

A közvetlenül érintettekhez is kell szólni, azokhoz a polgárokhoz, akik az unió különböző államaiban élnek, és akik most közvetlenül hozzájárulhatnak aláírásukkal a sikerhez. Nem véletlenül nevezik a polgári kezdeményezést a közvetlen demokrácia eszközének: minden állampolgár kinyilváníthatja akaratát, és minden aláírás számít!

Izsák Balázs
a Székely Nemzeti Tanács elnöke
Marosvásárhely, 2019. szeptember 11.

2019. VII. 29.

A nemzeti régiók ügye mindannyiunké

A déli hőség dacára is megtöltötte a sátrat Tusványoson a nemzeti régiók védelmét célzó európai polgári kezdeményezésről meghirdetett szombati beszélgetés, amelyen nem csak a Székelyföld megmaradásáról esett szó. A témát Orbán Viktor magyar miniszterelnök beszéde után tűzték napirendre, és amíg kint aláírásokat gyűjtöttek, bent a teendőket sorolták.

A kezdeményezés – amelynek hivatalos neve Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért – legfontosabb célja, hogy az Európai Unió kohéziós forrásait ne lehessen az asszimilációs politika szolgálatába állítani, hogy a Magyarországtól száz éve elszakított, esetenként még magyar többségű térségek is megőrizzék identitásukat – mondotta Izsák Balázs, a kezdeményezést elindító Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke, Székelyföld mellett Kalotaszeget, a Partiumot és a Felvidéket is említve. Véleménye szerint az asszimiláció leghatásosabb eszköze a gazdaság, a befektetésekkel, a munkaerő elvándorlásának elősegítésével meg lehet változtatni egy-egy térség etnikai összetételét. Reméltük, hangoztatta, hogy ez a rendszerváltás után véget ért, de nem így történt, Románia uniós csatlakozása után Székelyföldet egy román többségű fejlesztési régióba tagolták be, és míg azok látványosan fejlődtek, a magyar többségű megyékben stagnálás tapasztalható, azaz folytatódik a térség mesterséges elszegényítése, és az asszimilációs nyomás sem enyhült.

Izsák Balázs szerint a kezdeményezéssel közelebb kerülünk ahhoz, hogy Székelyföld önálló régió legyen. Ehhez persze el is kell fogadtatni, ami nem lesz egyszerű. Az SZNT elnöke felidézte: hat évig pereltek az Európai Bizottsággal, és 1000 oldalra nőtt az iratcsomó, amíg nyertek, de ez még csak a kezdet. A következő nagy kihívás az, hogy 2020. május 7-ig hét országból összegyűjtsék az egymillió támogató aláírást. Eddig a nemzetiregiok.eu honlapon 15 ezer online aláírásnál tartanak (ebből 500 egy nap alatt gyűlt össze Tusványoson), a papíron levőket még nem adták össze. Izsák Balázs azt is elmondta: az EB az egymillió aláírás dacára is lesöpörheti a kérdést az asztaláról, de ettől a gondok nem oldódnak meg, a regionális igények stabilan megmaradnak. Egyik érvük éppen ez: ha a katalánok, székelyek, baszkok kulturális fejlődéshez való joga sérül, Európa kulturális sokszínűsége is sérül.

Az SZNT elnöke szerint a különböző tájegységek identitási törekvései is beépíthetők a kezdeményezésbe, ezért bízik a sikerben. Hozzátette: ha sokkal több aláírás gyűl össze, ez nyomatékosítja, hogy a nemzeti régiók erőt képviselnek Európában.

Azt már Európa is látja, hogy a regionális fejlesztési támogatás szétfejlődést hozott, a nagyvárosok elvitték a pénz nagy részét – magyarázta Korodi Attila parlamenti képviselő, a nemzeti régiók polgári bizottságának RMDSZ-es tagja, aki szerint az RMDSZ számára is életbe vágó, hogy sikerre vigyék az SZNT kezdeményezését. Jövőben ugyanis a jelek szerint a jelenlegi ellenzéki pártok kerülnek hatalomra, és azon az oldalon gyakran emlegetik a közigazgatási rendszer átalakítását, a megyék nagyobb egységekbe való beolvasztását, és bár a hazai jogszabályok is tiltják egy közigazgatási egységnek a nemzeti kisebbségek arányát megváltoztató átrajzolását, a törvényeken lehet változtatni, fontos az EU-ban is felvetni a kérdést. Most nagyobb esély van arra, hogy odafigyeljenek, mint pár éve – vélekedett. Korodi szerint az SZNT kezdeményezése kiegészíti az RMDSZ két évvel korábban Minority SafePack néven útjára indított kezdeményezését, és oda kell hatni, hogy „összeérjenek a dolgok”. Hozzátette: az RMDSZ 200 ezer támogató aláírás összegyűjtését vállalta.

Az aláírásgyűjtés nehézségeiről Vincze Loránt EP-képviselő, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) elnöke beszélt. Elmondása szerint ez volt a legnehezebb munka a Minority SafePack előkészítése során – jó volt ugyan érezni az egész Kárpát-medence szolidaritását, a nyugat-európai nemzeti közösségeket azonban jóval nehezebb volt megmozgatni, mert ott már elkényelmesedtek, kapják a pénzt az iskoláik, kulturális szervezeteik fenntartására, és nem rendelkeznek azzal a szervezési kapacitással, amellyel például az RMDSZ. Meg kellett találni azt a lehető legjobban leegyszerűsített üzenetet, amit egy-egy népcsoportot a magáénak érez: a hollandiai frízeknél az iskola volt, a katalánoknál – akik nem tartják magukat kisebbségnek – a nyelvük hivatalossá tétele az EU-ban. Dél-Tirol autonómiájához az EU már semmit nem tud hozzátenni, ők szolidaritásból szállítottak 70 ezer aláírást. Vincze Loránt azt is elmondta: nekik is perelniük kellett, hogy az Európai Bizottság elismerje, nem idegen az uniós jogtól a kezdeményezés, ezért az egymillió aláírást nem is nyújtották be a Juncker–Timmermans-csapatnak, hanem megvárják vele az új EB-vezetést.

Az EU nem a legjobb periódusát éli, a katalóniai és skóciai krízis nem segíti a magyar célok európai elfogadtatását, a történelmi pillanat nem kedvez ennek a harcnak, de a regionális identitásra építve kialakítható egy szolidaritás – vélekedett Andrea Carteny olasz történész, Kelet-Európa-kutató, aki szerint Magyarország Románia EU-csatlakozása blokkolásával tudta volna kikényszeríteni Székelyföld területi autonómiáját, de ezt nem tette meg.

Európában most már nem a politikai jobb- vagy baloldal, hanem a globalista-szuverenista törésvonal a fontosabb – véli Borbély Zsolt Attila, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) alelnöke, aki szerint – mivel az EU nem vált a globalizáció elleni védőernyővé – a szuverén államok erejét kell növelni. A migrációs nyomás csak növekedni fog, három-négy évtized múlva akkor is kisebbségbe kerül a keresztény ember a földrészen, ha már senki nem fog bevándorolni, és ennek a folyamatnak ma csak Közép-Európa tud ellenállni. A Kárpát-medencében következetes a magyarok eltüntetésére irányuló igyekezet, és ami most Romániában történik, az a kilencvenes évekre emlékeztet, a jogtiprásnak pedig ellen kell állni – a polgári kezdeményezés támogatásával is –, ugyanakkor azt is fel kell ismerni, hogy egy magasabb szintű játszmában a románok potenciális szövetségeseink, a józan ész és a választási érdek is együttműködést kér.

Ha vannak értelmes, hasznos ügyek, a sérelmeken át lehet és át is kell lépni – jelentette ki Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, aki szerint Romániában most is a 150 éves államépítési mintát követi a bukaresti politikai elit (a hadsereg, a titkosszolgálatok és az államvallás bőkezű támogatásával és a területszerzési igények hangoztatásával). A cél egy hamis ideál, az egynyelvű, egyvallású, minél nagyobb kiterjedésű (Moldovát is bekebelező) ország, noha ma már nem ez a sikeres minta, például a jóval kisebb Hollandia is sokkal gazdagabb. Ez a nem praktikus és igen drága állammodell veszélyes is lehet (Moldova kapcsán például komoly konfliktust gerjeszthet), és mivel a belpolitikai helyzet sem kedvező – a sok kis párt miatt az RMDSZ már a mérleg nyelve sem lehet –, minden olyan ügy mögé oda kell állni, amely az erdélyi magyarság sorsát javíthatja. Csomortányi bízik benne, hogy az SZNT polgári kezdeményezése összefogásra ösztönzi az erdélyi magyar pártokat és politikai szervezeteket.

2019. VII. 21.

Egy az üzenete: írjuk alá, s népszerűsítsük azt!

Izsák Balázs Gulyás Gergellyel közös sajtótájékoztatón. Egy az üzenete: írjuk alá, s népszerűsítsük azt!

Magyarország-EU-kormány-nemzetiségek
Gulyás: a kohéziós források elosztásánál vegyék figyelembe a nemzeti régiókat!

Budapest, 2019. július 21., vasárnap (MTI) – Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap aláírta a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezést, amelynek célja, hogy a gazdasági lemaradás megszüntetését szolgáló uniós kohéziós források elosztásánál a nemzeti regionális jellegzetességek szempontjaira is legyenek tekintettel.

A miniszter vasárnapi sajtótájékoztatóján felidézte, hogy a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) hat évig pereskedett az Európai Bíróságon a polgári kezdeményezés elindításának lehetőségéért, míg végül sikerrel járt.
Kiemelte, az Európai Unióban rendkívül fontos, hogy legyenek olyan ügyek, amelyekben a polgárok ki tudják fejezni akaratukat.
Gulyás Gergely jelezte: a polgári kezdeményezésben 2020. május 7-éig egymillió aláírást kell összegyűjteni legalább hét uniós tagországban annak érdekében, hogy az Európai Parlament foglalkozzon a kérdéssel.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter emlékeztetett, korábban szintén sikerrel vitték végig a Minority Safepack elnevezésű kisebbségvédelmi kezdeményezést, amiről így az Európai Parlamentnek tárgyalnia kell.
Hangsúlyozta, az ügyek megoldására nem jelent teljes garanciát, hogy azok napirendre kerülnek az uniós intézményekben, ettől függetlenül nem szabad lemondani annak lehetőségéről, hogy a polgári kezdeményezéseken keresztül többletjogokat szerezzenek a magyar nemzetiségeknek, továbbá segítsék őket a felzárkózásban, az életszínvonaluk javításában, valamint saját kultúrájuk megőrzésében.
Gulyás Gergely kitért arra is, azért is üdvözölték az uniós csatlakozást, mert abban reménykedtek, hogy a nemzetiségeket elnyomó kommunista politikával ellentétben az EU-ban a határok jelentősége másodlagossá válik és mindenkinek lehetősége lesz identitása megvallására. “Ugyan nagyon sok mindenben csalódtunk, de ma is úgy gondoljuk, hogy amikor jogállamiságról van szó az Európai Unióban, akkor ennek egyik legfontosabb vonatkozása éppen a nemzetiségeket megillető egyéni és kollektív jogok” – fejtette ki.

A miniszter fontosnak nevezte, hogy Magyarországon is minél többen támogassák a kezdeményezést, aminek legegyszerűbb módja az internetes aláírás a www.nemzetiregiok.eu oldalon.
Gulyás Gergely emellett minden magyarországi párttól és civil szervezettől is támogatást kért az aláírások összegyűjtéséhez, továbbá közölte, a Rákóczi Szövetség jelezte, segít a kezdeményezés szervezőinek.
Izsák Balázs, az SZNT elnöke köszönetet mondott a kormány segítségéért, aláhúzva azt is, hogy a polgári kezdeményezésért folytatott hatéves uniós perben is végig maguk mellett érezhették a magyar kabinet támogatását.

Az EU-tagság jelentőségéről szólva elmondta, a rendszerváltás előtt még csak nem is remélhették, hogy a székelység és a magyar kormány közösen tud majd fellépni egy európai fórumon a székelyek jogainak védelmében. “Ez a jó az Európai Unióban” – tette hozzá.

Az SZNT vezetője kitért arra is, az elszakított területeken vannak olyan magyar többségű régiók, amelyek a mai napig megőrizték nemzeti jellegzetességeiket. A polgári kezdeményezés célja tehát, hogy ezeknek a területeknek maradjon meg a regionális identitása. “Maradjanak meg magyarnak, maradjon meg Székelyföld székelynek, de ugyanez érvényes Kalotaszegre, Érmellékre, Partiumra, a Felvidék magyar többségű területeire” – fogalmazott.

Izsák Balázs jelezte, céljuk eléréséhez a magyar kormány és társadalom támogatására is szükségük van.

2019. VII. 15.

A svédországi magyarokhoz!

A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének meghívására, 2012 januárjában végiglátogattam Norrköping, Helsingborg, Malmö, Ljungby, Halmstad, Göteborg, Stockholm magyar közösségeit. Előadásokat tartottam arról a polgári kezdeményezésről, amelyet hat évi jogvita után az idén sikerült nyilvántartásba vétetni az Európai Bizottsággal.

Az előadásokat Publik Antal szavalatai követték, aki a kezdeményező polgári bizottságnak svédországi tagja. Már akkor elmondtam, a közös kihívás számunkra: bekerülhet-e Svédország azon államok közé, ahol teljesül az Unió 211/2011 számú rendeletében előírt, támogatásokra vonatkozó legalsó küszöb. Ez Svédország esetében 15.000 támogatót jelent! Ezt a küszöböt legkevesebb hét államban kell elérni, e nélkül még az egymillió összegyűjtött aláírás és kárba vész. Micsoda fegyvertény lenne, ha ez sikerülne a svédországi magyaroknak! Távol Magyarországtól, távol Székelyföldtől, távol Erdélytől, ott fent, északon, egységes, nemzeti közösségként lépnének fel szülőföldjükért. Hiszem, hogy így írják a történelmet! És ez nem lehetetlen. A statisztika szerint 17.000 magyar él Svédországban. Ez azonban csak a Magyarországról áttelepülteket jelenti. Az Erdélyből, Vajdaságból, Kárpátaljából kitelepedettekkel együtt a magyarok száma 25.000 és 35.000 közé tehető. Ennyien – együtt – össze tudjuk gyűjteni! Ez volt a válasza Norrköping, Helsingborg, Malmö, Ljungby, Halmstad, Göteborg és Stockholm magyar közösségeinek. Erről tett hitet a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége, amikor ez év májusában a NyugatEurópai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének közgyűlésén megszavazta a zárónyilatkozatot, amely kimondja, hogy részt vesznek a Székely Nemzeti Tanács polgári kezdeményezésének aláírásgyűjtésében. Kezdjük hát el! A 15.000 aláírás összegyűjtéséhez van időnk, a halogatáshoz nincs. 2020. május 7-én hivatalosan befejeződik az aláírásgyűjtés. Aki tájékozódni akar a kezdeményezésről, itt talál részleteket: www.nemzetiregiok.eu. Aláíráshoz a „Támogatom” gombra kell kattintani, vagy pedig belépni ide: https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative.

Marosvásárhely, 2019. július 15.
Izsák Balázs – A Székely Nemzeti Tanács elnöke

2019. VII. 5.

Új lendület: legalább 3500 aláírást naponta!

Vasárnap telik le két hónap azóta, hogy a nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezés nyilvántartására vonatkozó határozat jogerőre emelkedett. Szintén vasárnap lesz egy hónapja annak, hogy az online aláírásgyűjtés elindult. Az első alkalom, amikor mérleget készíthetünk arról, hogy eddig mit tettünk, és ennek milyen eredményei vannak.

Legjelentősebb az erdélyi magyar pártok összefogása, a Rákóczi Szövetség egyhangúan elfogadott közgyűlési támogató határozata, de nagy örömmel töltött el főtisztelendő dr. Jakubinyi György érsek úr pozitív válasza, amelyet megkeresésünkre küldött. Ugyanakkor a külföldi visszajelzések – EFA, FUEN, Baszk Nemzeti Párt – azt jelzik, hogy az aláírásgyűjtés európai kiterjesztése sem marad el.

Egy hónap alatt 10500 aláírás érkezett az Európai Unió 24 tagállamából. Ezek közül Magyarországon 6300 és Romániában 3100 aláírás gyűlt. Ha ez az ütem nem gyorsul fel, akkor 2020. május 7-éig mindössze százezer aláírás fog összegyűlni, azaz a szükséges támogatásoknak egy tizede. Ezzel arra akarom figyelmeztetni partnereinket, a közvéleményt, hogy az első egy hónap eredménye kevés! Komoly erőfeszítéseket kell tennünk mindannyiunknak, hogy megismertessük a kezdeményezést az emberekkel, hogy tudatosítsuk, sikere – azzal együtt, hogy európai polgári kezdeményezés – magyar nemzeti érdek.

Tudatosítanunk kell, a kezdeményezést nem elég aláírni, hanem másokat is aláírásra kell ösztönözni! A tízezer támogató aláírás elegendő ahhoz, hogy lavinaszerű folyamatot indítson el, és bízunk abban, hogy ez meg is fog történni. Ilyen számú támogató, aki első hónapban aláírta a kezdeményezést, kellően elkötelezett ahhoz, hogy ők alkossák a kemény magját a mozgalomnak.

Egy hónap múlva újabb mérleggel fogunk jelentkezni. Ismételjük: a sikerhez havonta legkevesebb 100 000 támogatóra van szükség!

Marosvásárhely, 2019. július 5.
Izsák Balázs
a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Kelemen Hunor aláírta az SZNT európai polgári kezdeményezését

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke aláírta a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) nemzeti régiók egyenlőségéért indított európai polgári kezdeményezését – közölte keddi hírlevelében a szövetség.

Május elején a romániai magyar pártok között megállapodás született, hogy támogatják az SZNT által beterjesztett kezdeményezést és aláírásokat gyűjtenek sikerre vitele érdekében. Az RMDSZ 200-250 ezer aláírás összegyűjtését ígérte.

A kezdeményezés beterjesztői azt javasolták, hogy az EU a kohéziós politikájában kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól.

Kelemen Hunor elmondta: az RMDSZ által elindított és az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójával (FUEN) együtt sikerre vitt Minority Safepack precedenst teremtett Európában, aminek köszönhetően ma minden eddiginél közelebb állunk ahhoz, hogy két olyan sikeres európai polgári kezdeményezésről beszéljünk, ami Erdélyből indult és az erdélyi magyar emberek problémáira kíván megoldást nyújtani. Leszögezte: minden olyan kezdeményezést támogatni kell, ami kedvez az erdélyi magyar közösségnek.

Az SZNT által benyújtott kezdeményezést 2020. május 6-ig mintegy 7 ország 1 millió állampolgárának kell támogatnia ahhoz, hogy az Európai Bizottság asztalára kerülhessen. A polgári kezdeményezés a http://www.nemzetiregiok.eu/ oldalon elektronikusan is aláírható.

(Forrás:https://www.hirmondo.ro/romania/kelemen-hunor-alairta-az-sznt-europai-polgari-kezdemenyezeset/)

2019. VI. 7.

Elindult az online aláírásgyűjtés!

Június 7-étől online is alá lehet írni a Székely Nemzeti Tanács polgári kezdeményezését. A https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative hivatkozásra kattintva támogathatja A kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért című polgári kezdeményezés.:

Ha meg akarjuk szüntetni Székelyföld hátrányos gazdasági megkülönböztetését, ha uniós forrásokat kívánunk lehívni fejlesztésére, ha azt akarjuk, hogy Székelyföld regionális identitása fennmaradjon, azaz megmaradjon székelynek, akkor kérjük, írják alá a polgári kezdeményezést, s osszák meg a hírt rokonaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel, és bátorítsák őket is hasonlóan cselekedni.

Ez lehetőséget teremt a székelyeken kívül a baszkoknak, bretonoknak, flamandoknak, katalánoknak, korzikaiaknak, a belgiumi német közösségnek és más hasonló helyzetű közösségnek, hogy nemzeti törekvéseit európai szinten jelenítse meg.

A digitális aláírás elérhető a http://www.nemzetiregiok.eu/ címen is a „Támogatom” fülre kattintva.

Székelyföldért megmozgatjuk Európát! Ez a jelmondat kíséri a mozgalmat Erdélyben és a Kárpát-medencében. Tegyük közösen sikeressé!

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Sepsiszentgyörgy, 2019 június 7.

2019. V. 30.

Emeljük európai népszavazás rangjára az aláírásgyűjtést!

Felhívás

Egymillió aláírást kell összegyűjtenünk szerte Európából 2020. május 7-éig a nemzeti régiók érdekében. Nemzeti régiókon olyan tájegységeket értünk, amelyeket nemzeti, nyelvi, kulturális, vallási sajátosságok különböztetnek meg a szomszédos régióktól. Lehetnek ezek országok, kisebb közigazgatási egységek, vagy közigazgatási hatáskör nélküli vidékek, közösségek, amelyek erős kulturális, politikai és történelmi identitással rendelkeznek, népek, nemzetek, társadalmak, amelyek nem alkották meg saját államukat. Ennek ellenére erős politikai akarat hordozói az önrendelkezés elérésére.

Ezért A kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért című polgári kezdeményezés lehetőséget teremt baszkoknak, bretonoknak, flamandoknak, katalánoknak, korzikaiaknak, skótoknak, székelyeknek, walesieknek, észak-íreknek, a belgiumi német közösségnek és más, a kezdeményezés által érintett közösségnek, hogy nemzeti törekvéseiket európai szinten jelenítsék meg.

Ez a felhívás régiók lakóit szólítja meg: tegyük a következő egy évben sikeressé a nemzeti régiók érdekében indított polgári kezdeményezést! Emeljük ki szülőföldünket a közösségi jog szürke övezetéből!

A Székely Nemzeti Tanács e polgári kezdeményezés elindítójaként, azzal a gondolattal választotta meg mozgósító jelmondatát, hogy mintát kínáljon lehetséges szövetségeseinknek: „Székelyföldért megmozgatjuk Európát”. A megfelelő nemzeti régiók nevét kell a jelmondatban helyettesíteni, és akkor közösen fogjuk megmozgatni az egész földrészt.

Ha létezik egy, az egész kontinenst átfogó akarat, akkor az aláírásgyűjtést európai népszavazás rangjára emelhetjük. Szülőföldünkért és azon közösségért, amelyhez tartozunk.

Izsák Balázs

a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvásárhely, 2019. május 30.

2019. V. 25.

Újbudán indult a magyarországi aláírásgyűjtés

Az Újbudai Önkormányzat székhelyén Izsák Balázs elnök és Dabis Attila külügyi megbízott jelenlétében indult a magyarországi aláírásgyűjtés a Székely Nemzeti Tanács polgári kezdeményezése érdekében.

A Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért, röviden A nemzeti régiókért elnevezésű polgári kezdeményezés aláírási ívét elsőként Hoffmann Tamás polgármester és Csernus László önkormányzati képviselő látta el kézjegyével. Újbuda mindig kiállt a székelyek érdekeinek védelmében – emelte ki az aláírást követően Izsák Balázs, aki arra is emlékeztetett, hogy a XI. kerületi önkormányzat évekkel ezelőtt az elsők között tűzte ki a székely zászlót, és állt a székelyföldi autonómiatörekvés mellé. Mind Hoffmann Tamás, mind Csernus László hangsúlyozta, Újbuda figyelemmel kíséri a határon túli magyarok sorsát, a polgári kezdeményezés támogatása ennek egy újabb bizonyítéka, a testvérvárosi kapcsolatokon keresztül ugyanakkor számos együttműködés jött létre az elmúlt években. A kerületben minden évben, így idén is megünneplik a nemzeti összetartozás napját június 4-én – mondta az önkormányzati képviselő. A kezdeményezés elindításához nélkülözhetetlen segítséget nyújtott Sobor Dávid ügyvéd, aki a kerületben dolgozik és részt vett az eseményen.

Izsák Balázs, Dabis Attila és Sobor Dávid ezt követően Budapesten részt vett a Rákóczi Szövetség fennállásának harmincadik évfordulóján tartott ünnepi közgyűlésen. A Székely Nemzeti Tanács elnöke felszólalásában arra kérte a szövetséget, hogy – korábbi tapasztalataira támaszkodva – koordinálja Magyarországon a polgári kezdeményezés érdekében indított aláírásgyűjtést. Az ünnepi közgyűlés egyhangúan szavazta meg a felkérés nyomán megfogalmazott határozatát, a rendezvény helyszínén felállított standnál a résztvevők aláírásukkal támogatták a kezdeményezést

A Székely Nemzeti Tanács Sajtószolgálata
Sepsiszentgyörgy, 2019. május 25.

Székely Nemzeti Tanács
Basque National Party
Assemblea
Junts
Katalan Köztársaság Tanácsa
Vlaamse Volksbeweging
Magyar Polgári Párt
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Erdélyi Magyar Néppárt
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Magyar Közösség Pártja
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
Európai Szabad Szövetség
Európai Nyelvi Egyenjogúsági Központ
Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója
Budapest önkormányzata
Gyergyó- szentmiklós önkormányzata
Csíkszereda önkormányzata
Sepsiszent- györgy önkormányzata
Vác önkormányzata
Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége
Társaság a Kárpátmedencei Magyarságért
Székelyföldért Társaság
Kézdivásárhely önkormányzata
Farkaslaka önkormányzata
Kerepes önkormányzata
Törökbálint önkormányzata
Rákóczi Szövetség
Csíkpálfalva önkormányzata
Eger önkormányzata
Budapest, XV. kerület önkormányzata
Hódmezővásárhely önkormányzata
Székelyderzs önkormányzata
Egy Jobb Komáromért Polgári Kezdeményezés
Sepsireform egyesület
Kápolnásfalu önkormányzata
Szentegyháza önkormányzata
Érd önkormányzata
Erdélyi Körök Országos Szövetsége
Szentendre önkormányzata
Erdélyi Magyarságért Egyesületet
Magyar Polgári Kör Polgári Társulás
Civilek Háromszékért Szövetség
Eudoxia 20 Alapítvány
Mány önkormányzata
Székesfehérvár önkormányzata
Makfalva önkormányzata
Erdélyi Családszervezetek Szövetsége
Erdélyi Nagycsaládokért Egyesület
Magyar Vár Alapítvány
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
FONTOS VAGY!© mozgalom
Zebegény önkormányzata
Vargyas önkormányzata
Devecser önkormányzata
Uzon önkormányzata
Békés önkormányzata
Szudétanémetek Országos Szövetsége
Újkígyós önkormányzata
Kaposvár önkormányzata
Dévaványa önkormányzata
Püspökladány önkormányzata
Hunnia Baráti Kör
Nagykanizsa önkormányzata
Dunaújváros önkormányzata
Enying önkormányzata
Kisláng község önkormányzata
Pusztaszabolcs önkormányzata
Széchenyi Társaság Budapest
Dunaszerdahely Önkormányzata
Csongrád Megye Önkormányzata
Dunakeszi
Újpest
Tata
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Magyarország Barátai